top of page

Gaza, Israel och atlantimperialismen

Den bäste konservative politiske kommentatorn och analytikern i Storbritannien just nu är såvitt jag kan se Alexander Mckay. Jag har här försökt dra uppmärksamhet till hans förklaring av wokeismen och dess föregångare inom den politiska korrektheten som “commodified rebellions”, och till hans analys av Ukrainakriget. I gårdagens liveström satte han in kriget i Gaza i det stora geopolitiska och historiska sammanhanget. (Extra mycket musik spelas inledningsvis p.g.a. att 106 år sedan oktober; Mckay börjar tala vid 14.20.)

bottom of page