top of page

Jeffrey Sachs

Sachs behöver ingen introduktion, men han förtjänar ett separat inlägg här (jag har förstås redan flera gånger nämnt honom, först i samband med Maidankuppen 2014) som, vid sidan av alla inlägg av denna typ om andra, lyfter fram honom som en av de viktigaste politiska analytikerna och debattörerna idag. Tucker Carlson har nu gjort en av sina vanliga, långa och djupgående intervjuer även med honom, och den passar utmärkt för detta syfte. Den sammanfattar på utmärkt sätt hans huvudfrågor – och därmed mänsklighetens ödesfrågor idag.Comments


bottom of page