top of page

Vad knullet?

Dekadenskapitalismen har i stor utsträckning förstört den amerikanska civilisationen, och dess imperialism sprider den förstörda civilisationen över Europa. Med dess språk. Till den vulgaritetens triumf som den globaliserade liberalkapitalismen inneburit hör inte minst att undvikandet av könsord inte längre anses höra till den goda tonen. Eller kanske att föreställningen om den goda tonen kollapsat, att den inte längre är begriplig. Och till den likaledes amerikanska postmodernismen har hört att ironistiskt och framför allt entusiastiskt bejaka detta, tillsammans med atlanttsunamin av popkulturella referenser. Det finns förvisso informella sammanhang med för dessa anpassat informellt och lägre språk. Men i USA är det något helt annat, något helt nytt och bestialiskt som är på väg. Även i normala informella sammanhang finns vissa stilmässiga kriterier, eller något slags gräns mellan en civiliserad informalitet och en ociviliserad. Vi ser den amerikanisering som överskridandet av denna gräns innebär inte minst genom att det numera är fritt fram för alla att skriva i sociala media. Men till och med bland de ledande svenska liberalkonservativa skribenterna i det atlanticistiska lägret kan man nu hitta texter innehållande "WTF". Man skulle kanske kunna fråga sig om det i detta läge vore bättre om alla dessa amerikanska uttryck med "fuck" åtminstone kunde försvenskas? I "orten" har det väl länge skett? Vad knullet (VK)? Knullande. Knulla dig. Det är helt uppknullat. Knull ja. Knull nej. Han knullade upp det. Knulla iväg. Stick knullet härifrån. Knulla det. Jag ger inte ett knull. Överknullad. Stor som knull. Hon knullade med det. Knullhuvud. Väx knullet upp. Knulla runt. Dumknull. Skynda knullet på. Knullare. Gå och knulla dig själv. Knull vet. Klusterknull. Håll knullet käften. Zlatan knullande Ibrahimović. Hur knullet? Abso-knullande-lut. För knulls skull. Heliga knull. Det är knullande otroligt. Oknullandetroligt. Nej. Stoppa amerikaniseringen i stället.

ความคิดเห็น


bottom of page