top of page

Jan Olof Bengtsson

Spirituality ǀ Arts & Humanities ǀ Europe

Sachs behöver ingen introduktion, men han förtjänar ett separat inlägg här (jag har förstås redan flera gånger nämnt honom, först i samband med Maidankuppen 2014) som, vid sidan av alla inlägg av denna typ om andra, lyfter fram honom som en av de viktigaste politiska analytikerna och debattörerna idag. Tucker Carlson har nu gjort en av sina vanliga, långa och djupgående intervjuer även med honom, och den passar utmärkt för detta syfte. Den sammanfattar på utmärkt sätt hans huvudfrågor – och därmed mänsklighetens ödesfrågor idag.Haz Al-Din talar vid grundandet av Institute for a Free America 24/5, ett evenemang i gamla Fordstaden Dearborn, Michigan, även med det specifika temat “Free America to Free Palestine”. Missa inte de redan efter två dagar hundratals kommentarerna på YouTube.Även Jackson Hinkle talade, liksom företrädare för Midwestern Marx Institute, ledande marxistiska opinionsbildare i USA med stark teoretisk inriktning och kopplingar till bl.a. filosofiska institutionen vid Southern Illinois University Carbondale, som nu helt kommit att omfamna MAGA-kommunisterna och delar massor av deras stoff i sociala media.


En radikal förändring inifrån USA, från det amerikanska folket, tycks nödvändig för att rädda världen från den amerikanska regimens, dess vasallers och dess imperialistiska unipolarisms nya världskrig. En bättre och fullständigare paroll än detta evenemangs, men fullt motsvarande dess innehåll och budskap, är därför Free America to Free the World.


Bengtsson.jpg

Jan Olof Bengtsson

DPhil (Oxon)

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."

Ramana Maharshi

bottom of page