top of page

Jan Olof Bengtsson

Spirituality ǀ Arts & Humanities ǀ Europe

Den bäste konservative politiske kommentatorn och analytikern i Storbritannien just nu är såvitt jag kan se Alexander Mckay. Jag har här försökt dra uppmärksamhet till hans förklaring av wokeismen och dess föregångare inom den politiska korrektheten som “commodified rebellions”, och till hans analys av Ukrainakriget. I gårdagens liveström satte han in kriget i Gaza i det stora geopolitiska och historiska sammanhanget. (Extra mycket musik spelas inledningsvis p.g.a. att 106 år sedan oktober; Mckay börjar tala vid 14.20.)I sin 624:e liveström, sänd i torsdags, gick Caleb Maupin åter igenom både den syntetiska vänsterns och neokonservatismens ursprung, historia och väsen. Alla enskilda saker han tar upp är sådana som han har behandlat många gånger tidigare, och under många år, ofta med betydligt större utförlighet och fler detaljer. Men detta får kanske sägas vara en ovanligt fullständig, helhetlig översikt av huvudlinjerna i dessa centrala konservativa analyser och reflexioner. Den syntetiska vänsterns och neokonservatismens temata samordnas möjligen också i något högre grad än tidigare, genom att innebörden av gemensamheten i bådas ursprung i den amerikanska ex-trotskismen tydligare betonas.

Bengtsson.jpg

Jan Olof Bengtsson

DPhil (Oxon)

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."

Ramana Maharshi

bottom of page