top of page

Jan Olof Bengtsson

Spirituality ǀ Arts & Humanities ǀ Europe

Arktos tar, med publikationen av ett kort fragment av den tjeckiske sociologen Petr Hampl kring ett långt citat från likaledes tjeckiske antropologen Ivo Budil, upp en viktig tematik och analys som är central också för paleosocialister som Maupin och Mckay.


Tyvärr rymmer det en del något oklara, förvirrade och felaktiga formuleringar, och väl inte enbart p.g.a. översättningen, men de stora linjerna är klart och rätt förstådda.


Om mina argument mot den problematiska högeridentifikation som inte minst Daniel Friberg satsat så hårt på i alla sina projekt och publikationer inte kan åvägabringa dess övergivande, kan förhoppningsvis verkligheten, världshändelserna och de intellektuella förskjutningar de mer allmänt kräver framtvinga det.


Notera att författaren talar om “the ideology of the conservative left, which is natural to us [Slavic Eastern Europe] and incomprehensible to Americans”.

Med Arne, Ulli och Mila på Kungsholms kyrkogård igår:Vi tände ljus och mindes den briljante Erik Staaf, Synskadades Riksförbunds ordförande i Stockholm och senare internationelle sekreterare, min bäste vän ända sedan högstadiet i Södra Ängby, vars karriär och liv avbröts av sjukdom 2013.


Här ses han tala i Vietnam:Ett större sällskap fortsatte sedan till den årliga middagen med samvaro kring hans ljusa minne.


Vi delade alla stora intressen i livet (politiken, filosofin, andligheten, historien, litteraturen, musiken), ja hela livsinriktningen.

Bengtsson.jpg

Jan Olof Bengtsson

DPhil (Oxon)

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."

Ramana Maharshi

bottom of page